Zaradi Jezusa

Jezus nam je omogočil, da premagamo greh in smrt in ponovno živimo z Bogom.

Naredil je, česar ne bi mogel narediti noben človek. Premagal je smrt.

Čeprav se je Jezus rodil v skromnih okoliščinah, je postal najvišji učitelj, zdravilec in duhovnik. Bil pa je še veliko več. Kot Božji Sin je samo on lahko plačal ceno za greh in premagal smrt. Umrl je, a je tretji dan vstal iz groba. Dobra evangelijska novica je, da živi, in ker živi, bomo vsi spet živeli.

Jezusu Kristusu lahko izkažete spoštovanje, če služite drugim, ljubite Boga in spolnjujete Božje zapovedi. Vse vabimo, da slavijo njegovo življenje in pripovedujejo o njegovi čudežni zgodbi.

Z vami bi se radi še več pogovarjali o Jezusu
Srečajte se z misijonarji