Kaj je Mormonova knjiga?

Mormonova knjiga je še ena priča Jezusa Kristusa.

Štiri stvari, ki bi jih vsak moral vedeti o Mormonovi knjigi

Mormonova knjiga je starodavni zapis, ki uči o Jezusu. V Mormonovi knjigi so se moški, ženske in družine borili z življenjskimi izzivi, prav kakor se mi. Lahko se prepoznamo v njihovih zgodbah in smo navdihnjeni, da smo boljši in da drugim pomagamo, kakor je Jezus. Sledijo štiri stvari, ki bi jih morali vedeti o tej sveti knjigi:

1 Mormonova knjiga je Božja beseda kakor Sveto pismo

Prav kakor je Bog govoril Mojzesu in Noetu v Svetem pismu, je tudi svojim prerokom v starodavni Ameriki naročil, naj vodijo zapis o njegovih naukih in zakonih. Prerok po imenu Mormon je zapise naposled zbral v eni knjigi. Besede Mormonove knjige potrjujejo Jezusovo življenje, delovanje in njegova dejanja, da bi nas rešil grehov in premagal smrt. Najpomembnejši trenutek v Mormonovi knjigi je dejansko takrat, ko Jezus pride med ljudi v starodavni Ameriki.

Apostol Pavel je v Svetem pismu učil: »Vsaka stvar [se bo] ugotovila po izjavi dveh ali treh prič.« (2 Korinčanom 13:1) Ko Bog uči pomembno načelo, pošlje še en vir, da to potrdi. Mormonova knjiga in Sveto pismo sta deli, ki pričujeta drugo o drugem. Ker danes veliko ljudi odtava od Boga in vere, nam to, da imamo več kot eno pričo o Božjih besedah, lahko pomaga, da ostanemo na poti (gl. 2 Nefi 29:7–8).

Sami spoznajte, ali Mormonova knjiga izpričuje resnico
Naročite brezplačni izvod

2 V življenju vam lahko prinese dodaten mir in smisel

Mormonova knjiga je vodič, ki nam govori, kako živeti življenje, ki ga navdajata mir in sreča.

Sodobni apostol, predsednik Marion G. Romney, je obljubil, da bo, ko beremo Mormonovo knjigo, »duh te velike knjige prišel napolnit naše domove in vse, ki bivajo v njih. Duh spoštljivosti bo še močnejši; še več bo vzajemnega spoštovanja in upoštevanja. Duh prepira bo odšel. Starši bodo otroke opominjali z večjo ljubeznijo in modrostjo. Otroci se bodo bolj odzivali na nasvete staršev in bodo ubogljivejši. Več bo pravičnosti. Vere, upanja in dobrotljivosti - čiste Kristusove ljubezni - bo v obilju doma in v življenju, kar bo s seboj prineslo mir, radost in srečo.« (»The Book of Mormon«, Ensign, maj 1980, 67)

3 Mormonovo knjigo bere na milijone ljudi

Na milijone ljudi po svetu Mormonovo knjigo bere v lastnem jeziku. V molitvi so vprašali, ali je to Božja beseda. Prejeli so odgovor: »Da!« Mormonova knjiga obljublja, da vam bo Bog povedal, ali izpričuje resnico, če ga boste vprašali. To privede do naslednjega vprašanja: Če bi vam Bog dal odgovor, ali bi ga upoštevali?

4 Brezplačno Mormonovo knjigo vam lahko prinesemo prav na dom

Če bi radi Mormonovo knjigo, jo lahko dobite brezplačno. Lokalni predstavniki vam bodo knjigo izročili osebno, ne glede kje živite. Z veseljem vam bodo pokazali nekaj svojih najljubših zgodb.

Mormonovo knjigo bomo z veseljem brali z vami
Srečajte se z misijonarji

Pogosta vprašanja

Sledi kratek povzetek epske tisočletne zgodovine, ki jo vsebuje Mormonova knjiga:

Mormonova knjiga je v bistvu pripoved o Lehijevi družini. Lehi je prerok v Jeruzalemu. Bog ga v sanjah posvari, naj zbere družinske člane in zapusti Jeruzalem, ker ga bodo kmalu zasedli sovražniki. Preko oceana gredo v Ameriko. Laman in Lemuel, najstarejša Lehijeva sinova, ne verjameta, da je očeta navdihnil Bog. Njun mlajši brat Nefi pa ima trdno vero. Bog ga izvoli, da družino vodi in uči.

Ljudje se sčasoma razdelijo v dve skupini: Nefijce in Lamance. Skupini se pogosto vojskujeta druga z drugo in njihova vera v Jezusa je stalno na preizkušnji. Ta vera polni strani Mormonove knjige v obliki prodornih pridig, življenjskih lekcij in duhovnih izkušenj.

Potem ko Jezus vstane od mrtvih, se prikaže ljudem v Ameriki. Uči jih o krstu in odpuščanju. Ozdravi bolne in blagoslovi otroke. Ustanovi Cerkev. V nasprotju z ljudmi v Jeruzalemu ljudje v Ameriki Jezusu prisluhnejo. Po njegovem prihodu še stoletja živijo v miru.

Sčasoma izgubijo vero in spet izbruhne vojna, ki z obličja izbriše skoraj celotno prebivalstvo.

Mormonova knjiga ima tako kot Sveto pismo veliko avtorjev. Gre za zbir dnevnikov in zgodovinskih zapisov, ki so se prenašali od enega zapisovalca do drugega v obdobju okrog tisoč let. Prvi avtor je prerok Nefi, ki je z družino zapustil Jeruzalem leta 600 pred Kristusom in prišel v Ameriko. Nefi je zapis predal svojemu mlajšemu bratu, ta pa ga je dal svojemu sinu. Vsak avtor je zapis vselej dal nekomu, kateremu je zaupal. Mormon je bil prerok, ki je vse zapise združil v eni knjigi. Zatorej se knjiga imenuje Mormonova knjiga.

Joseph Smith je bil leta 1823 voden do teh starodavnih zapisov in jih je prevedel z Božjo močjo.

Mormonova knjiga podpira Sveto pismo in pogosto razjasni nauke Jezusa Kristusa. Na primer, Markova in Lukova knjiga v Svetem pismu pripovedujeta iste zgodbe o Jezusu, vendar lahko izveste več, če berete dva vidika.

Mormonova knjiga in Sveto pismo skupaj vsebujeta tisoče let vreden navdih, vodstvo in poduk. Pokažeta, da Bog ljudi z vseh koncev sveta ljubi in vodi. S preučevanjem obeh knjig lahko bolje razumete, kdo je Bog in kaj želi za vas.