Hoja za Jezusom Kristusom

Kdo je Jezus Kristus? Jezus je Odrešenik sveta. Če mu sledimo, v življenju najdemo več miru in sreče.

Jezus je Božji Sin

Nebeški Oče je poslal svojega Sina, Jezusa Kristusa, da bi trpel za grehe vseh, ki bomo živeli na zemlji, da bomo lahko prejeli odpuščanje. To žrtvovanje za naše dobro je bilo možno zaradi Jezusove božanske narave in njegovega popolnega življenja.

Jezus je bil največji učitelj in služabnik vseh, vendar je bil neskončno več kot to. Apostola Petra je vprašal: »Kaj pa [ti praviš], kdo sem?« Peter je odgovoril: »Ti si [Kristus], Sin živega Boga.« (Matej 16:15–16)

Jezus nam je dal popoln vzor, ki naj ga posnemamo

Živel je popolno življenje, da bi nam pokazal pot nazaj k nebeškemu Očetu. Čeprav nikoli ni grešil, se je vseeno krstil, da bi izkazal poslušnost Bogu in nas učil, da se mora krstiti vsak.

Odkrije, kako se lahko krstite
Srečajte se z misijonarji

Jezus je tudi popoln vzor ljubezni. V življenju na zemlji je skrbel za revne, slepemu povrnil vid (gl. Janez 9:1–7), sprejel je majhne otroke (gl. Matej 19:13–14) in celo odpustil tistim, ki so ga križali. Njegova ljubezen je neskončna in na voljo vsakomur, ki jo potrebuje.

Jezus nas je učil, kako živeti in kako ravnati z drugimi

Jezusa so že pri dvanajstih letih našli, ko je v templju učil učenjake (gl. Luka 2:46). Osupli so bili nad tem, koliko je vedel. Postal je največji učitelj, ki je kdaj živel. Pogosto je uporabljal prilike oziroma zgodbe, da je učil pomembne lekcije. Te prilike so bile o vsakdanjih ljudeh in situacijah, zaradi česar jih je bilo lahko razumeti. Njegove zgodbe se nas v srcih še vedno dotaknejo in nas spodbudijo, da mu danes sledimo in služimo drugim.

Nauki Jezusa Kristusa

Delavci v vinogradu

Jezus je učil, da bodo vsi zvesti ljudje v nebesih prejeli enako plačilo ne glede, kako dolgo je bil nekdo zvest (gl. Matej 20:1–16).

Neusmiljeni služabnik

Jezus nas je učil pomembno lekcijo o odpuščanju, ko je vprašal: »Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?« (Matej 18:33)

Usmiljeni Samarijan

Jezus je rekel, naj ljubimo bližnjega. Prilika o usmiljenem Samarijanu nas uči, da je naš bližnji lahko kdor koli, vključno s tujci ali sovražniki (gl. Luka 10:25–37).

Izgubljeni sin

Kristus bo ljubeče sprejel vsakega, ki se bo obrnil k njemu, ne glede kaj je ta zagrešil naredil (gl. Luka 15:11–32).

Izgubljena ovca

Ko se izgubimo ali smo osamljeni, se obrnemo k Jezusu; ne le, da nas bo sprejel nazaj, temveč se bo radostil kakor pastir, rekoč: »Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.« (Luka 15:1–6)

Mormonova knjiga vsebuje tudi globoke Odrešenikove nauke. Ko je bil v starodavni Ameriki, je ljudi učil, kako naj molijo, kako naj bodo ponižni in kako naj se obnašajo do družinskih članov.

V Mormonovi knjigi berite Jezusove nauke
Naročite brezplačni izvod

Jezus je trpel in umrl zaradi naših grehov

Jezusovo poslanstvo na zemlji je bilo, da nas odreši grehov. Bil je pripravljen trpeti in se žrtvovati, da bi plačal ceno za naše napake, zato da se lahko pokesamo in zanje prejmemo odpuščanje.

Jezus je v getsemanskem vrtu občutil težo vsakega greha in bolečine, kar jih pozna človeštvo. Trpel je za vsakogar, ki je kdaj živel, zaradi česar je krvavel iz vsake pore svojega telesa (gl. Luka 22:44). Prijeli so ga, nanj pljuvali, ga bičali in ga nato pribili na križ. Čeprav ga je ubilo njegovo lastno ljudstvo, je zaklical, naj se jih Bog usmili (gl. Luka 23:34).

V življenju bomo vsi delali napake in stvari, ki jih bomo obžalovali. Toda dokler molimo k nebeškemu Očetu za odpuščanje in se skušamo poboljšati, spet lahko postanemo čisti. Vsi smo dolžniki zaradi velike ljubezni našega Odrešenika in Odkupitelja, Jezusa Kristusa.

Jezus je vstal, da bomo spet živeli

Jezus je tri dni po smrti vstal iz groba in se prikazal svojim številnim prijateljem in privržencem. Bil je prvi, ki je vstal. To pomeni, da se je njegov duh po smrti združil z njegovim popolnim snovnim telesom. Ker je smrt premagal, bomo nekega dne vstali od mrtvih.

Pridružite se nam pri čaščenju Odrešenika
Poiščite cerkev v svoji bližini

Pogosta vprašanja

Ljudje imajo veliko vprašanj o »mormonih« oziroma članih Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Za celotni seznam kliknite tukaj.